Das euregionale Kochbuch - Rezepte und Geschichten aus der Euregio Belgien-Deutschland-Niederlande
 

nlHet projekt:
Euregionaal kookboek

In het teken van het sinds 2000 bestaande projekt "Senioren ins Netz", is het digitale kookboek "Himmel un Ääd" (hemel en aarde) een vast onderdeel van de aktiviteiten. Het digitale kookboek geniet wereldwijd bekendheid, zoals uit de talloze reakties uit alle Herenlanden blijkt. Men verheugt zich, recepten uit de eigen geboortestreek te vinden, die bij het lezen en koken ook herinneringen uit de kindertijd tot leven brengen. Voor de bedenkers van de recepten betekent deze positieve resonantie bovendien een bevestiging en stimulans om nog meer culinaire ontdekkingen te doen. Eten voor te bereiden en samen te eten behoort tot de dagelijkse kultuur. Vooral oudere mensen bezitten nog een hoop regionale recepten, die geleidelijk aan vergeten worden. Overgeleverde kook- en bakrecepten tonen levensverhalen en culturele bijzonderheden. Wat op tafel komt, is altijd een uitdrukking van gemeenschappelijke en individuele levensverhoudingen en bij het uitwisselen van lievelingsrecepten weerklinken ervaringen en gebeurtenissen uit de kinderjaren of uit het dagelijkse leven. Via de methode van biografische activiteiten kunnen herinneringen gewekt worden en gemeenschappelijke levenswijzen opgespoord en zichtbaar gemaakt worden.

Dit project gaat op zoek naar de regionale overeenkomsten en verschillen in de recepten en levert op deze wijze een bijdrage aan wederzijds begrip. Bovendien wordt de cultuurgeschiedenis en de identiteit der mensheid in de Euregio gedocumenteerd. Het Euregionale kookboek dient ertoe bij te dragen dat de specifieke gerechten en gebruiken binnen de grenzen bekend worden. Zoals ook bij "Senioren ins Netz" moet gelijktijdig de mediacompetentie van senioren getraind en uitgebreid worden.

Een ander doel van het project is het samenbrengen van verschillende seniorenvereningen in het Drielandenpunt. De opbouw van een grensoverschrijdend euregionaal digitaal kookboek zou als bescheiden aanbod de opbouw van een euregionaal netwerk kunnen vormen, dat op zijn beurt een platvorm voor verdere aktiviteiten wordt.

 

Gefördert durch die Europäische Union, den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Interreg IV A-EMR
EU EUREGIOinterreg

STARTSEITE Das euregionale Kochbuch Le projet Het Projekt Das Projekt